Fermgas informátor

07.05.2014

Vážení obchodní partneři,
Dne 4.3.2014 nově ustanovené představenstvo společnosti FERMGAS, a.s., se sídlem Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČ: 259 05 767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2581 (dále jen „společnost FERMGAS“), bylo nuceno na základě zjištěných skutečností, především ekonomického a právního auditu, podat návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči společnosti FERMGAS. Mezi dalšími důvody je i podezření, že došlo ke spáchání trestného činu při výkonu vedení společnosti.
Z uvedených důvodů bylo zákonnou povinností statutárního orgánu insolvenční návrh bez jakýchkoliv odkladů podat. Případné pohledávky vůči společnosti FERMGAS je pak nutno uplatnit v souladu s insolvenčním zákonem.


S pozdravem

Ing. Milan Slamečka, předseda představenstva,a.s.

Více...

 

27.02.2014

V letošním roce nebudeme opět realizovat plynovodní přípojky RD, až do odvolání. V případě obnovení výstavby Vás budeme informovat.
Děkujeme za pochopení.
Více...

 

Všechny novinky...

Kontaktní informace

FERMGAS, a.s.
Dělnická 883/46
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

IČ: 25905767
DIČ: CZ25905767
DIČ: SK4020329159

tel: +420 596 440 718
gsm +420 777 111 449
e-mail: info@fermgas.cz

Více info...

Poskytované služby

 Venkovní rozvody - inženýrské sítě a technologické celky
Předmětem činnosti společnosti je montáž a výstavba převážně liniových staveb - inženýrských sítí, a to plynovodů, vodovodů a kanalizací. Z těchto jmenovaných staveb máme největší zkušenosti se stavbami plynovodů, a to polyetylénových i ocelových. Uvedené stavby realizujeme především pro distribuční společnosti jako je RWE Distribuční služby,s.r.o., SMP Net, s.r.o.,Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. nebo města a obce. Součástí výstavby sítí mohou být i technologické celky, jako jsou regulační stanice plynu nebo automatické tlakové stanice u rozvodů pitné vody. Tyto technologie dodáváme ve spolupráci s renomovanými výrobci.

 Vnitřní rozvody a instalace spotřebičů
Na venkovní rozvody navazuje realizace nových přípojek a dále pak realizace instalací v budovách. Naše společnost provádí instalace především plynovodní, vodovodní a topenářské nebo provádí opravy případně výměny rozvodů v bytových domech. Montáže plynových kotlů a dalších plynových spotřebičů i o výkonu nad 50kW jsou samozřejmé.
Pokračování článku Počet přečtení: : 3420x | Datum: 19.03.2009

Přehled dalších článků:

Přehled článků

 

Společnost FERMGAS,a.s.

V dubnu roku 2002 vznikla zápisem do obchodního rejstříku společnost Szewmont Havířov, a.s. se sídlem Dělnická 883/46, Havířov - Prostřední Suchá. Nová akciová společnost navázala na tradice a zkušenosti firmy Szewmont s.r.o. , která v regionu působila v oblasti výstavby plynovodů již od roku 1994. Důvodem založení akciové společnosti bylo vytvoření kapitálově silnější společnosti se zaměřením na operativnost plnění požadavků zákazníků a kvalitu prováděných prací opřenou o systém řízení jakosti.
Počet zaměstnanců ve společnosti se pohybuje kolem 20. Většina zaměstnanců má bohaté pracovní zkušenosti, jsou vysoce kvalifikovaní a vlastní osvědčení nutná k provádění odborných montážních a stavebních činností, jako jsou osvědčení ITI k montážím a opravám plynových zařízení, státní zkoušky svářečů, osvědčení izolatérů, atd.. Rovněž vlastníme příslušná osvědčení autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dle zák. 360/92 Sb., a to v oboru technologická zařízení staveb a v oboru vodohospodářské stavby. Dále naše společnost zaměstnává specialistu na výstavbu plynovodů z plastů, technologa svařování plastů a mezinárodního svářečského inženýra (IWE).
Svým zákazníkům nabízíme kvalifikovanou a profesionální práci, použití kvalitních, osvědčených materiálů a zařízení, a to v příznivých cenách. V roce 2008 došlo po důkladném zvážení ke změně názvu společnosti na FERMGAS a.s.Tento název lépe vystihuje hlavní náplň společnosti – tj. výstavba bioplynových stanic.

 

Fotogalerie